خودکار تبلیغاتی

خودکار تبلیغاتی به علت مصرف همگانی و عمومی توسط مردم به‌سرعت توانست جایگاه نخست را در بین هدایای تبلیغاتی از آن خود نماید. صاحبان کسب و کارهای مختلف به راحتی و با هزینه‌ی بسیار کم می‌توانند نام برند خود را بر روی خودکار تبلیغاتی حک نمایند. با این کار هر زمان که چشم مخاطب به خودکار تبلیغاتی می‌افتد نام آن برند و کسب و کار را در ذهن خود تکرار می‌کند.
خودکار تبلیغاتی
خودکار تبلیغاتی
از جمله مزایای خودکار تبلیغاتی کاربردی بودن، ارزان و عمومی بودن آن است. خودکار تبلیغاتی در زمره‌ی هدایای تبلیغاتی ارزان، هدایای تبلیغاتی پرکاربرد، هدایای تبلیغاتی مفید و … قرار می‌گیرد. از انواع خودکارهای تبلیغاتی می‌توان از خودکار پلاستیکی، خودکار فلزی، خودکار فلش مموری و ….. نام برد.